Rot & Rut

ROTAVDRAG:
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.
Du får däremot inte
Rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus
För om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.
Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.

RUTAVDRAG:
Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.
Hushållsarbete som kan ge rätt till rutavdrag:
Städning och Fönsterputsning
Trädgårdsarbete

Rot- och Rutavdragets storlek
Rot och Rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

rotrut